przewodnik po podstawach prawa autorskiego

Spis treści

ZAiKS Akademia powstała po to, aby dostarczać rzetelną, merytoryczną i niezbędną wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Znajdziesz tu wszystko, co powinieneś wiedzieć o prawach autorskich oraz tym, jak na nich zarabiać. Jaki jest nasz główny cel? Chcemy wyposażyć Cię w wiedzę, która pozwoli Ci podejmować świadome decyzje na każdym etapie rozwoju Twojej działalności.

Zdajemy sobie sprawę, że zawiłości związane z prawem autorskim i specjalistyczną terminologią mogą niejednego przyprawić o zawrót głowy. Jeśli dodamy do tego dynamiczne postępy nowych technologii, bywa naprawdę trudno. Szczególnie wtedy, gdy dopiero zaczyna się działać w branży kreatywnej.

W ZAiKS Akademii znajdziesz artykuły opisujące zagadnienia, z którymi będziesz mieć do czynienia na co dzień. ZAiKS Akademia to także rozmowy i podcasty.

Jeśli nadal coś wydaje Ci się niezrozumiałe, skorzystaj z formularza kontaktowego i zaproponuj temat, który powinniśmy poruszyć w kolejnych wpisach.

Na początek oddajemy w Twoje ręce przewodnik po podstawach prawa autorskiego.

Zaczynamy!

Podstawowe nazewnictwo

01
Twórca
Twórca
To osoba, która stworzyła utwór. Twórcą jest autor lub autorka, czyli osoba, która napisała tekst. Twórcą jest również kompozytor, czyli osoba, która stworzyła muzykę.
02
Artysta wykonawca
Artysta wykonawca
To osoba, która wykonuje utwory. Artystą wykonawcą jest zatem muzyk instrumentalista, wokalista, a nawet dyrygent. To artystów wykonawców widzimy na scenach koncertowych lub słyszymy w piosenkach.
03
Utwór
Utwór
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim utworem jest “każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. Zatem w branży muzycznej utworami są przykładowo kompozycje czy teksty.
04
Fonogram
Fonogram
To pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu. To słowo często bywa używane wymiennie ze słowem nagranie.
05
Producent fonogramu
Producent fonogramu
To osoba lub organizacja, która zorganizowała i sfinansowała powstanie fonogramu i jest zarazem jego właścicielem. Najczęściej w tej roli występuje wytwórnia fonograficzna, inaczej zwana wytwórnią muzyczną, czy po angielsku record label.
06
Wydawca muzyczny
Wydawca muzyczny
To osoba lub organizacja posiadająca autorskie prawa majątkowe do utworów muzycznych, które pozyskała na podstawie umów. Jej działalność polega w szczególności na wykonywaniu praw do utworów, promowaniu utworów ze swojego katalogu oraz na reprezentowaniu interesów twórców. W zamian otrzymuje uzgodnioną część przychodów z praw.
07
Licencja
Licencja
To upoważnienie do korzystania z utworu w danym czasie, na danym terytorium i na danych polach eksploatacji. Po upływie czasu licencji licencjobiorca traci możliwość do korzystania z tego utworu. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.
08
Przeniesienie praw
Przeniesienie praw
To inaczej sprzedaż praw. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje, że wyłącznym uprawnionym do tego utworu staje się ich nabywca. Poprzednia osoba, która była ich właścicielem, traci prawa do utworu.

Prawo autorskie

Czym są prawa autorskie? Mówiąc najprościej to ogół praw do utworu. Zalicza się do nich również prawo do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści. Definicję dokładnie opisuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie dzielą się na osobiste i majątkowe. W ramach praw autorskich mówimy również o prawach zależnych. To one regulują zasady dotyczące wszelkich modyfikacji oryginalnego utworu, które prowadzą do powstania nowego utworu – utworu zależnego.
Z utworami zależnymi mamy do czynienia w przypadku działań, które w istotny sposób ingerują w utwór oryginalny.

Pełna nazwa ustawy, o której już wspominaliśmy, brzmi Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Nie wszyscy wiedzą, czym są prawa pokrewne, a zatem wyjaśniamy.

Prawa pokrewne to zestaw praw związanych zarówno z eksploatacją twórczości, jak i nakładami poniesionymi na jej stworzenie. Prawa pokrewne nie wiążą się z powstaniem nowych utworów, ale wykorzystaniem już istniejących. Przykładem praw pokrewnych są prawa do artystycznych wykonań, które chronią artystów wykonawców. Prawa pokrewne chronią również prawa do fonogramu czy wideogramu, jak również prawa nadawców telewizyjnych.

Każde działanie, takie jak skomponowanie utworu, nagranie piosenki, dystrybucja na płytach CD, nagranie coveru czy nowej wersji ze zmienionym tekstem, wykorzystanie w reklamie itp. wiąże się z określonymi konsekwencjami wynikającymi z praw autorskich, a twórcy zarabiają na obrocie tymi prawami.

Poniżej wyjaśniamy znaczenia poszczególnych praw na prostych przykładach.

przykład 1

powstanie utworu

W momencie powstania utworu (kompozycji i/lub tekstu) automatycznie uruchamia się ochrona przewidziana ustawą o prawie autorskim. Ta ochrona jest niezależna od jakiejkolwiek rejestracji utworu na przykład w ZAiKS-ie czy nagrania. Od tego momentu twórcy przysługują określone prawa.

To jego prawa, a jednocześnie kapitał, na którym może zarabiać, umiejętnie nim zarządzając.

Prawa autorskie twórcy dzielą się na dwie grupy: prawa osobiste i prawa majątkowe.

Autorskie prawa osobiste

 1. prawo do autorstwa utworu,
 2. prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem,
 3. prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu,
 4. prawo do integralności utworu oraz prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem. Są wieczne. Nigdy nie wygasają. Są niezbywalne. Nie można się ich zrzec. Co najwyżej można się zgodzić na niewykonywanie praw osobistych i z takimi ustaleniami często spotkamy się w umowach.

Autorskie prawa majątkowe

 1. prawo do korzystania i dysponowania (rozporządzania) utworem,
 2. prawo do wynagrodzenia za wykorzystanie utworu przez innych.

Te prawa regulują kwestie dotyczące wykorzystywania utworu oraz uzyskiwania wynagrodzenia za takie wykorzystanie. Autorskie prawa majątkowe można przenieść lub udzielić na nie licencji. Są one dziedziczne i wygasają po 70 latach od śmierci autora.

ZAiKS zajmuje się wykonywaniem tych praw w imieniu autorów przez siebie reprezentowanych.

prawo autorskie
podstawy
2.11.23
5
min

Osobiste vs. majątkowe – czym się różnią najważniejsze prawa autorskie?

Dlaczego każdy twórca powinien znać podstawy praw autorskich? Bo od tej wiedzy zależą jego dochody. Wiedząc, co chronią te prawa, można z większą świadomością podejmować decyzje biznesowe, a co za tym idzie – więcej zarabiać.
przykład 2

wykonanie utworu

Kolejnym naturalnym etapem w rozwoju utworu jest jego wykonanie.

Zagranie kompozycji przez muzyków czy zaśpiewanie tekstu przez wokalistkę generuje tak zwane “artystyczne wykonanie”, które jest objęte ochroną przez prawa pokrewne.

Przypomnijmy – prawa pokrewne to zestaw praw podmiotów, które pośredniczą w przekazywaniu utworów publiczności.

Nie są związane z powstawaniem nowych utworów. Warto o nich wiedzieć i je rozumieć, szczególnie wtedy, gdy jest się jednocześnie twórcą oraz wykonawcą swoich utworów.

Utwór (kompozycja i tekst) są chronione zestawem praw wynikających z praw autorskich, a artystyczne wykonanie prawami z grupy praw pokrewnych.

🎓 Czytaj dalej: Prawa pokrewne – krótki przewodnik

przykład 3

nagranie utworu

Powiedzmy, że masz gotowy utwór i dopracowane wykonanie. Teraz pora na nagranie. Powstaje “master”, czyli tak zwany fonogram.

Właścicielem praw do fonogramu jest najczęściej wytwórnia lub osoba, która sfinansowała nagranie. Prawa właściciela fonogramu są również częścią zbioru praw pokrewnych.

🎓 Czytaj dalej: Prawa pokrewne – krótki przewodnik

przykład 4

wydanie muzyki

Istnieje sporo sposobów na to, jak podejść do tego zadania. Na ten proces składa się produkcja, dystrybucja i promocja nagrań muzycznych zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej.

Najczęściej artyści poszukują podjęcia współpracy z wytwórnią fonograficzną, która zajmie się przygotowaniem premiery. W ramach umowy fonograficznej Artysta przenosi prawa do swoich artystycznych wykonań lub udziela do nich licencji. To właśnie one są głównym prawem pozyskiwanym przez wytwórnie.

Po podpisaniu umowy następuje etap nagrań fonogramów, przygotowania promocji i dystrybucji. Dystrybucja odbywa się na nośnikach fizycznych lub w ramach dystrybucji cyfrowej.

Nie zapominajmy, że fonogram "zawiera w sobie" utwór (kompozycję i tekst). Zatem fonogram składa się w części z praw dotyczących twórców oraz w części z praw dotyczących wykonawców i producenta.
Dystrybucja takiego nagrania jest równoznaczna z wykorzystaniem nagranego utworu, za co twórcom przysługuje wynagrodzenie.

Wytwórnia fonograficzna, która planuje wyprodukować płyty CD, zobowiązana jest do uzyskania od ZAiKS-u licencji na korzystanie z utworów, które znajdą się na albumie. Podobne licencje muszą uzyskać nadawcy, czyli radia, stacje TV czy platformy streamingowe, dzięki którym nagranie trafia do odbiorców publicznych.

Uzyskane przez ZAiKS wynagrodzenia autorskie są dzielone w postaci tantiem pomiędzy uprawnionych autorów, których utwory zostały wykorzystane.

przykład 5

koncert

Prawa autorskie są wykorzystywane również w trakcie koncertów.

Podobnie jak w przypadku emisji utworów w radiu, dystrybucji na nośnikach fizycznych czy streamowania na platformach, także koncerty są polem eksploatacji praw autorskich i twórcom przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z ich utworów.

Organizator koncertu opłaca licencję, którą pozyskuje od ZAiKS-u. Dla prawidłowego podzielenia uzyskanych od organizatora koncertu wynagrodzeń autorskich konieczne jest przygotowanie tzw. setlisty zawierającej listę wykonanych utworów.

Wysokość wynagrodzenia autorskiego możesz obliczyć tutaj.
Wszystkie kwestie dotyczące kontrahentów znajdziesz tutaj.

przykład 6

synchronizacja

A co się dzieje, gdy piosenką zainteresuje się agencja reklamowa i będzie chciała jej użyć w reklamie?

W branży muzycznej takie połączenie muzyki z obrazem określa się mianem synchronizacji. Na darmo szukać tego określenia w ustawie o prawie autorskim, jednak często można się z nim spotkać w umowach.

Agencja musi pozyskać odpowiednie prawa i zgody na wykorzystywanie utworu. Autor utworu musi wyrazić zgodę na użycie jego twórczości w reklamie. Wynika to między innymi z autorskich praw osobistych - a w szczególności prawa do integralności utworu i prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. Autor ma prawo podjąć decyzję, czy chce, żeby jego utwór reklamował konkretny produkt.

Co ważne, ZAiKS nie udzieli zgody na synchronizację w imieniu autora, ponieważ reprezentuje autorskie prawa majątkowe, a nie osobiste.
Zatem producent reklamy musi uzyskać taką zgodę bezpośrednio od twórcy. Niejednokrotnie taka zgoda jest odpłatna.

Po otrzymaniu zgody i wyprodukowaniu reklamy emisja takiego spotu, będącego synchronizacją utworu z filmem, wymaga uzyskania od ZAiKS-u licencji na korzystanie z zamieszczonego w spocie utworu.

🎓 Czytaj dalej: Połączenie muzyki i filmu. O co chodzi w synchronizacji?

przykład 7

modyfikacje, nowe wersje, covery

Wszystkie modyfikacje dozwolone są przy zachowaniu pewnych zasad. Na początek trzeba rozstrzygnąć, czy nowa wersja jest kolejną interpretacją utworu, czy może ingeruje w jego podstawowe elementy, czyli jest opracowaniem.

🎓 Czytaj dalej: Przeróbki, remiksy, covery - wyjaśniamy podstawy

Interpretacja

Interpretacja to nowe wykonanie utworu bez zmiany najważniejszych elementów oryginalnej kompozycji i tekstu. Nagranie tak zwanego coveru bez modyfikacji tekstu, melodii czy tempa oryginału generuje powstanie nowego wykonania. Korzystanie z takiego nagrania wymaga uzyskania licencji na korzystanie z oryginalnego utworu.

Opracowanie

Opracowanie to stworzenie nowego utworu na podstawie modyfikacji oryginalnego utworu, czyli w szczególności remiks lub tłumaczenie. Jeśli wprowadzone zmiany wpływają na główne elementy utworu, autor wersji oryginalnej musi wyrazić zgodę na korzystanie z tak powstałego opracowania.

W wyniku stworzenia opracowania powstaje nowy utwór, z nowymi autorami. Takie opracowanie można zgłosić do ZAiKS-u, a wykorzystywanie takiego utworu będzie podlegało takim samym zasadom, jak wykorzystanie innych utworów.

Po co twórcom ZAiKS?

ZAiKS występuje w imieniu twórców wobec nadawców, wydawców i innych podmiotów, które korzystają z ich utworów. Za korzystanie z utworu jego twórcy należy się odpowiednie wynagrodzenie. Trudno sobie jednak wyobrazić, żeby nadawcy kontaktowali się z każdym twórcą albo innym właścicielem praw z osobna i uzgadniali warunki licencji.

Żeby ułatwić ten proces, na całym świecie istnieją organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ).

To ZAiKS negocjuje i zawiera umowy z nadawcami, np. stacjami radiowymi i telewizyjnymi oraz platformami streamingowymi, pobiera wynagrodzenia za korzystanie z utworów i wypłaca je uprawnionym autorom w postaci tantiem.

🎓 Czytaj dalej: Co to jest ZAiKS? Odpowiadamy w pięciu punktach.

Wynagrodzenie autorskie przysługuje twórcom między innymi za:

Emisję utworu 

w radio, TV itp.
Streamowanie na platformach streamingowych
Odtwarzanie 
w Internecie
Reprodukcję utworu w ramach nośników fizycznych takich jak CD
Rozpowszechnianie utworu w ramach

synchronizacji
publiczne odtwarzanie utworu

Aby zapewnić wynagrodzenie za wykorzystanie pracy twórców, ZAiKS:

 1. udziela w imieniu twórców zgód na korzystanie z ich utworów, czyli udziela licencji,
 2. pobiera wynagrodzenia autorskie od firm, instytucji i osób, które wykorzystują twórczość w swojej działalności. Proces ten jest nazywany inkasem,
 3. zebrane w ten sposób wynagrodzenia autorskie odpowiednio dzieli, czyli dokonuje repartycji i wypłaca twórcom w formie tak zwanych tantiem.
 4. podpisuje umowy o współpracy z twórcami lub wydawcami muzycznymi, którzy chcą skorzystać z ochrony swoich dzieł i zarejestrować utwory w bazie ZAiKS-u.
O czym musisz pamiętać?

ZAiKS nie reprezentuje praw osobistych twórców.W przypadkach dotyczących autorskich praw osobistych wymagane jest uzyskanie zgody bezpośrednio od  autora. Takimi przypadkami jest w szczególności:

 1. zgoda na korzystanie z opracowania, nowej wersji zmieniającej podstawowe elementy utworu
 2. zgoda na połączenie utworu z obrazem (synchronizacja)
Brakuje odpowiedzi na twoje pytanie?
Zaproponuj temat kolejnego artykułu!
Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.